Ενημερωτικό Έγγραφο

13.2.2021

Στο πλαίσιο της Δέσμης Εργασίας 5 του έργου GENDERACTION αναπτύχθηκε μια σειρά Ενημερωτικών Εγγράφων για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας Ευρώπη”, τα οποία αναδεικνύουν τα κύρια θέματα που αφορούν στην ισότητα φύλου στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι πολιτικές ισότητας φύλου και η διάσταση του φύλου στην Έρευνα και Καινοτομία είναι καθοριστικές για το μέλλον του […]

Gender Equality in Horizon Europe

11.2.2021

  European Commissioner Mariya Gabriel published on the occasion of International Day of Women and Girls in Science fact sheet about measures that Horizon Europe introduces in the area of gender equality. Horizon Europe sets gender equality as a cross-cutting principle and aims to eliminate gender inequality and intersecting socioeconomic inequalities throughout research and innovation […]

#SpeedUpChange campaign

9.2.2021

#SpeedUpChange 5 days of celebration of the International Day of Women and Girls in Science is over. National authorities from more than 15 countries were addressed with calls for strengthening their efforts in the area of gender equality in research or for introducing new measures. Some national governmental bodies, ministries and research funding organisations joined […]

International Day of Women and Girls in Science

20.1.2021

  &    Help us to #SpeedUpChange   On 11 February we celebrate the International Day of Women and Girls in Science with the aim to increase the visibility of the importance of interventions of national/regional governments, state and/or local administration bodies in achieving gender equality in research and innovation. Join us on Twitter and […]

Let’s build a Community of Gender & Science structures outside the EU

19.1.2021

Artículo en español: aquí. Article en français: ici. The Gender & Science structures outside the EU are crucial for facilitating effective incorporation of gender mainstreaming in international science, technology, and innovation (STI) cooperation. These structures can provide support during negotiation, implementation, and monitoring phases of multi- & bi-lateral cooperation initiatives or in international research and […]

GENDERACTION VIDEOS

15.12.2020

Some of our GENDERACTION policy briefs are now coming transformed from text to video. Why we need gender equality actions? Download our short summary on this issue 👉 https://genderaction.eu/wp-content/up… or our report 👉 https://genderaction.eu/wp-content/up….   Gender equality policies in European research: Good practice criteria Download our policy brief on this issue 👉 https://genderaction.eu/wp-content/up…   The […]

Austria: 36 Recommendations for gender competencies for a gender-equal cultural change

14.12.2020

One of the three pillars of the European Gender Equality Objectives is to anchor the gender dimension into the structures, processes and policies of higher education and research institutions in line with a gender-equal cultural change (”fix the institutions”). The broadening of gender competencies was identified as a relevant lever to promote this desired cultural […]

Construisons une communauté de structures Genre & Science en-dehors de l’UE !

14.12.2020

Artículo en español: aquí. Article in English: here. Une coordination internationale de structures Genre et Science en-dehors de l’UE est considérée comme cruciale pour faciliter l’intégration efficace du genre dans la coopération internationale en sciences, technologie et innovation (STI). Ces structures peuvent fournir un soutien pendant les phases de négociation, de mise en œuvre et […]

Construyamos una Comunidad de estructuras de Género y Ciencia fuera de la UE

14.12.2020

Article in English: here. Article en français: ici. Una coordinación internacional de las estructuras de género y ciencia fuera de la UE se considera crucial para facilitar la incorporación efectiva de la transversalidad de género en la cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación (CTI). Estas estructuras pueden brindar apoyo durante las fases de negociación, […]

National impact plans in 2020

7.12.2020

In February 2020, GENDERACTION organised a mutual learning workshop on communication and impact building in Prague for members of GENDERACTION consortium. The EU impact plan was discussed and developed. Consortium members were also asked to compile their national impact plan. Both the EU and national impact plans are meant to use the GENDERACTION outputs and […]